miércoles, 7 de noviembre de 2007

CRITERIOS DE AVALIACIÓN FOL 1ºMAS

Para avaliar o módulo de FOL partirase dos seguintes criterios de avaliación. Están ordenados segundo o desenvolvemento das unidades didácticas e lembra que son estos os criterios de avaliación que se utilizarán para cuantificar a nota do módulo:

No hay comentarios: