miércoles, 31 de octubre de 2007

O PERFIL PROFESIONAL

Calquera titulado de Formación Profesional acredita a posesión dun perfil profesional, o cal lle permite poder desempeñar postos de traballo acordes a determinados sectores produtivos relacionados con dito perfil. Cal é o perfil profesional dun Técnico Superior en Mantemento de Equipamento Industrial?
O currriculo do ciclo recolle toda a información necesaria para describir detalladamente o perfil profesional que ides ir adquirindo ó longo da vosa formación. Aí tedes os enlaces que necesitades, elaborade un esquema ilustrativo do voso perfil e mostrádeo a todos aqueles que estén interesados no mesmo.
http://www.edu.xunta.es/fp/curriculosfp.htm